Welcome to my blog, hope you enjoy reading
RSS

Sunday, 28 June 2015

Minion

Một em minion, tác phẩm đầu tay. Chưa được khéo cho lắm. :)


0 comments:

Post a Comment